Showing: 1 - 1 of 1 Articles
Spice Thai Work

How to ทำความรู้จัก กันให้มากขึ้น

ในช่วงที่เรากำลังเป็นคนคุย กำลังเรียนรู้และทำความรู้จักกัน มันก็จะเขินๆ หน่อย ไม่รู้จะคุยอะไรกันดี หรือทำยังไงให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ